top of page

เกี่ยวกับเรา

“เพราะทุกความสุข เกิดจากความใส่ใจ”

การใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบในทุกมิตินั้น คือหัวใจหลักสำคัญในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า14ปีีของลดาวัลย์ The Wedding Planner จุดเริ่มต้นของลดาวัลย์ The Wedding Planner นั้นมาจากภาพถ่ายแต่งงานสีซีเปีียอายุกว่า 50 ปีีที่บันทึกรอยยิ้ม และช่วงเวลาแห่งความสุขไว้ ดังนั้นลดาวัลย์ The Wedding Planner จึงขอส่งต่อรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับคู่บ่าวสาวทุกคู่ในวันที่พิเศษที่สุดสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกัน

bottom of page